O KAMPANII

Dlaczego realizujemy tę kampanię?

 • Widzimy, jak ważna i kluczowa w życiu jest higiena osobista związana z codziennym używaniem cyfrowych dobrodziejstw.
 • Wychodzimy z założenia, że ustalone zasady używania mediów cyfrowych kształtują tak zwaną odpowiedzialność cyfrową nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych i całych rodzin.
 • Mamy naukowe dowody na to, że w wielu domach w Polsce nie funkcjonują żadne zasady używania mediów cyfrowych, w tym smartfonów, tabletów, komputerów czy internetu.
 • Chcemy zaangażować całe rodziny do wspólnej pracy nad domowym kodeksem odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.
 • Pragniemy zwrócić uwagę, że kształtowanie odpowiednich nawyków związanych z używaniem mediów cyfrowych powinno odbywać się już od najmłodszych lat życia.
 • Jesteśmy przekonani, że opracowane domowe kodeksy pomogą wprowadzić ład i porządek w codziennym używaniu mediów cyfrowych.
 • Bo jest to doskonała okazja do wspólnej rozmowy rodziców i dzieci na temat odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych podłączonych do internetu.
 • Dlaczego zasady korzystania ze smartfonów i innych urządzeń mobilnych są takie ważne?

  • Budują poczucie bezpieczeństwa dziecka.
  • Wyznaczają dziecku stałe granice, które zna i rozumie. Uczy go to odróżniania dobrych od złych zachowań.
  • Wykształcają zdrowe nawyki związane z e-higieną, które zaprocentują w jego dorosłym życiu z technologią.
  • Zmniejsza poczucie stresu, daje czas na odpoczynek od informacyjnego przeciążenia powodującego przemęczenie młodego umysłu.
  • Pobudzają do kreatywnego poszukiwania zajęć w czasie wolnym, pomaga rozwijać pasje i zainteresowania.
  • Dziecko uczy się jak korzystać z technologii w sposób zaplanowany, uporządkowany. Może tworzyć własne strategie na efektywne czerpanie z jej możliwości.
  • Zmniejszają konflikty rodzinne dzięki jasnym regułom, których każdy jest zobowiązany do przestrzegania.
  • Pomagają spędzać więcej czasu razem, bez dekoncentrującego wpływu smartfonów.

  Jakich rezultatów się spodziewamy?

  • W wielu polskich domach funkcjonuje Domowy Kodeks używania mediów cyfrowych i jest on przestrzegany przez dzieci, jak również ich rodziców.
  • Codzienne używanie mediów cyfrowych, w tym przede wszystkim Internetu oraz urządzeń mobilnych jest bardziej uporządkowane i przemyślane
  • W polskich rodzinach media cyfrowe używane są w sposób higieniczny, z korzyścią dla zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego
  • Poprzez systematyczne przestrzeganie wspólnie wypracowanych zasad rodzice i ich dzieci pozostają bliżej siebie, a czas wolny spędzany jest w sposób kreatywny
  • W polskich rodzinach zwiększa się świadomość związana z negatywnymi skutkami nałogowego używania mediów cyfrowych przez dzieci i ich rodziców.